VN-Verdrag en GGZ

Informatie over Mensenrechten en GGZ

un_logo_white_bkg

Nieuw VN-verdrag:  voor de Rechten van Personen met Beperkingen

Nederland heeft in 2016 het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen geratificeerd. Dit is een internationaal mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties, bedoeld om de rechten van personen met beperkingen te beschermen.

Het VN-Verdrag is een antwoord op de lange geschiedenis van discriminatie, uitsluiting en ontmenselijking van personen met beperkingen, wereldwijd.

Een “beperking” is geen medische conditie,
maar een inclusie-vraagstuk
(dat voortkomt uit specifieke behoeften).

Elke persoon heeft andere behoeften, maar dat mag geen reden zijn voor uitsluiting. Door de samenleving slim in te richten, kan iedereen meedoen. Dit is een cultuurverandering: van uitsluiting naar inclusie.

Het VN-Verdrag biedt gestructureerde standaarden zodat personen met beperkingen dezelfde rechten en vrijheden genieten als anderen. Nederland voldoet nog niet aan de standaarden uit het VN-verdrag. Op tal van vlakken is inspanning nodig om de mensenrechten voor personen met beperkingen in Nederland te realiseren.

 

VN-Verdrag en Nederlandse GGZ

Het VN-verdrag vraagt om een cultuurverandering in de Nederlandse GGZ. Clienten zijn geen ‘zorg-objecten’, maar mensen die rechten hebben, en deze rechten ook mogen uitoefenen.

Een aantal kernpunten uit het VN-Verdrag:

  • Iedereen, ook alle clienten, hebben het recht om als persoon erkend te worden, en hebben dezelfde rechten en vrijheden als andere burgers. Onderscheid op basis van beperking is discriminatie, en dat is verboden.
  • Elke persoon heeft een stem, en recht op zeggenschap over het eigen leven. Dit geeft identiteit. Het afnemen van deze zeggenschap is een grove schending van fundamentele rechten.
  • Elke persoon heeft het recht om in vrijheid te leven. Het bestaan van (het vermoeden van) een eventuele beperking of zorgbehoefte mag geen reden zijn voor vrijheidsbeperking.
  • Elke persoon telt mee, en heeft het recht om in de samenleving te leven en mee te doen (inclusie). Clienten horen niet “buiten de samenleving” geplaatst te worden.
  • Elke persoon heeft het recht te zijn zoals hij/zij is. Het “verplicht corrigeren” van beperkingen, door gedwongen zorg interventies, zonder keuze voor de client, is een grove schending van de lichamelijke en geestelijke integriteit.
  • Elke persoon heeft recht op vrije zorgkeuze, en volledige informatie om een geinformeerde keuze te maken.

 

Conclusie voor de Nederlandse GGZ:

Innovatie is nodig. “Gedwongen zorg” is niet toegestaan. Een nieuw zorgaanbod moet ontwikkeld worden, gebaseerd op rechten. Alle ontwikkelingen dienen te geschieden in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen.  “Niets over ons, zonder ons”!

Maak de wereld beter!

 

Deze informatie wordt u aangeboden door:  Tekeer tegen de isoleer! / Mind Rights (www.mindrights.nl), Mad Pride Nederland (www.madpride.nl) en Enik Recovery College.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s